• slide5.JPG
 • slide6.JPG
 • slide10.JPG
 • slide11.JPG
 • slide14.JPG
 • slide16.JPG
 • slide19.JPG
 • slide24.JPG
 • slide26.JPG

De Wijkraad wil functioneren als "de ogen en de oren van de wijk".

Ze wil weten wat er in de wijk leeft en heeft als zodanig een signaalfunctie.

De wijkraad ziet als haar kerntaken:

 • Het organiseren van overleg tussen wijkbewoners over onderwerpen die in de wijk spelen, bijvoorbeeld speelvoorzieningen, overlast of onveiligheid en verkeerssituaties;
 • Het organiseren van activiteiten die het welzijn in de wijk bevorderen, bijvoorbeeld en jaarlijkse schoonmaakbeurt met de wijkbewoners;
 • Het organiseren van activiteiten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen, bijvoorbeeld verkeersinfrastructuur, groenbeheer, woningbouw;
 • Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W of de gemeenteraad over aangelegenheden die de wijk betreffen.

Kortom: De wijkraad wil een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk en het welzijn van alle wijkbewoners.

Contact

Heeft u tips voor of vragen aan de wijkraad?

Stuur dan een briefje naar het secretariaat:

Wijkraad Hulst-Zuid
Stationsweg 9a
4561 GB Hulst
Tel. 0114 - 315865

of een e-mail naar: post.wrhz@gmail.com

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Klik dan HIER

Nieuws van de gemeente Hulst?
Verwijzen wij u naar hun website:

Gemeente Hulst

In de wijkraad?

Wilt u zich beschikbaar stellen voor het bestuur van de wijkraad?

Uw betrokkenheid bij de wijk en de wijkraad is van groot belang. Als wijkbewoners hebben we immers één gemeenschappelijk doel: een prettige, schone en veilige wijk.

© 2016 Soldesign | Slides Astrid Solcer

Back to Top