• IMG_8727.jpg
 • IMG_8731.jpg
 • IMG_8737.jpg
 • IMG_8741.jpg
 • IMG_8754.jpg
 • IMG_8769.jpg
 • IMG_8773.jpg
 • IMG_8777.jpg
 • IMG_8785.jpg
 • IMG_8786.jpg
 • IMG_8790.jpg

Kerntaken

De Wijkraad wil functioneren als "de ogen en de oren van de wijk".

Ze wil weten wat er in de wijk leeft en heeft als zodanig een signaalfunctie.

De wijkraad ziet als haar kerntaken:

 • Het organiseren van overleg tussen wijkbewoners over onderwerpen die in de wijk spelen, bijvoorbeeld speelvoorzieningen, overlast of onveiligheid en verkeerssituaties;
 • Het organiseren van activiteiten die het welzijn in de wijk bevorderen, bijvoorbeeld en jaarlijkse schoonmaakbeurt met de wijkbewoners;
 • Het organiseren van activiteiten die de leefbaarheid in de wijk bevorderen, bijvoorbeeld verkeersinfrastructuur, groenbeheer, woningbouw;
 • Het geven van gevraagde en ongevraagde adviezen aan het college van B&W of de gemeenteraad over aangelegenheden die de wijk betreffen.

Kortom: De wijkraad wil een waardevolle bijdrage leveren aan de leefbaarheid in de wijk en het welzijn van alle wijkbewoners.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan