WIJKRAAD-HULST-ZUID                                 

Reactie van de gemeente

Reactie van de gemeente op vragen uit de vergadering van 16 april 2016

 • Mogelijkheden voor een skatebaan op speelweide aan de Groote Kreekweg: De aanleg van skatebanen maakt geen deel uit van het speelvoorzieningen beleid van de gemeente Hulst. De gemeente is dan ook zeer terughoudend met de aanleg van skatebanen. Er zijn alleen mogelijkheden voor de aanleg van een skatebaan als het gaat om een project dat door zelfwerkzaamheid van een wijk/buurt/kern tot stand komt. In dit geval zullen vooraf afspraken gemaakt moeten worden tussen initiatiefnemers en gemeente over onderwerpen als onderhoud.
  De gemeente heeft een verzoek van jeugdige inwoners uit de Groote Kreekwijk in behandeling.

 • Plaatsen bord 'Verboden vuil te storten': Het storten van afval in de openbare ruimte is verboden op grond van de Algemene plaatselijke verordening. De ervaring leert dat het plaatsen van bordjes 'Verboden vuil te storten' niet werkt. De gemeente communiceert op gezette tijden dat het storten van afval in de openbare ruimte niet hoort, maar dat gratis kan worden afgegeven op het afvalpark van de ZRD.

 • Gemeentelijk beleid voor de kleine speeltuinen: Het huidige gemeentelijke beleid houdt in dat er wordt ingezet op 'natuurlijk spelen'. Nieuw aan te leggen speeltuinen in nieuwbouwwijken zullen een dergelijke inrichting krijgen. In bestaande speeltuintjes vindt geen vernieuwing van speeltoestellen meer plaats als ze onherstelbaar en onveilig zijn geworden. Er vinden wel, indien nodig, herstelwerkzaamheden plaats, zodat de bestaande speeltuintjes zo lang mogelijk in gebruik kunnen blijven.
  In overleg met de betreffende dorps- of wijkraad kan het voorkomen dat speeltoestellen in kleine speeltuintjes, waarvan niet of nauwelijks gebruik van wordt gemaakt, worden geplaatst in speeltuintjes in de buurt waarvan wel gebruik wordt gemaakt.

 • Artikel 'Overlast landbouwverkeer in de woonwijken':
  Binnenkort volgt dit artikel in de gemeenterubriek van het Zeeuws-Vlaams Advertentieblad, alsmede op de website van de gemeente.

 • Verplaatsen jaarvergadering in verband met te krappe bestuursbezetting naar het najaar: De enige 2 avonden in die periode waarop het college beschikbaar is, zijn: maandag 31 oktober en dinsdag 1 november. In die periode zijn er reeds 8 jaarvergaderingen.
  Het college heeft bepaald dat men, gelet op de drukke agenda, slechts 1 jaarvergadering per week kan inplannen.

 • Bord 30 km-zone in Waterstraat:. Het verzoek wordt besproken in de Verkeerscommissie van de gemeente Hulst.
  De wijkraad wordt nader geïnformeerd over de actie van de gemeente.

houtafvoer uit bos nabij Kreekzoom tegenover Hockeyvelden

zicht op deel van de Buitenvest vanaf de Koolstraat

zicht op wandelpad Groote Kreek

zicht op een appartementenblok in woonwijk Wittebrug vanaf Hockeyvelden