logo wijkraad-hulst-zuid  

WIJKRAAD-HULST-ZUID

ga naar facebook van wijkraad-hulst-zuid

Afronding woonwijk Wittebrug

Afronding woonwijk Wittebrug (Persbericht 40 van 18-03-2021).

Woonwijk Witte Brug in Hulst is bijna compleet. De laatste woningen worden nu afgebouwd. Resteert enkel nog het verder in orde brengen van de openbare ruimte. De gemeente gaat dat karwei uitvoeren. Daarvoor is een bedrag van 615.000 euro nodig.

Faillissement
Woonwijk Witte Brug is gebouwd door Bouwbedrijf Sprangers. De gemeente had met dit bedrijf een overeenkomst. De inrichting van de openbare ruimte (straten, plantsoenen, etc.) maakte onderdeel uit van deze overeenkomst. Medio 2020 ging het bouwbedrijf helaas failliet. Wat was afgesproken werd om die reden niet helemaal uitgevoerd. Een aantal woningen moet nog worden afgebouwd. En ook de openbare ruimte is nog niet in orde. Voor de woningen is een oplossing gevonden. Die worden afgebouwd dankzij het garantiefonds. Naar verwachting zijn deze laatste woningen in het voorjaar 2021 klaar. Voor de werken die nog in de openbare ruimte moeten gebeuren, is geen oplossing. Dit karwei komt nu helaas op het bordje van de gemeente Hulst te liggen.

Inrichting openbare ruimte
Om woonwijk Witte Brug naar behoren te kunnen afronden, is extra geld nodig. De wegen in de wijk zijn nog tijdelijke wegen. Deze moeten nog netjes worden aangelegd. Ook de trottoirs, parkeervakken, openbare verlichting en plantsoenen moeten nog worden aangepakt. Daarnaast vraagt de aansluiting van de woonwijk op de Grote Kreekweg ook nog de aandacht. Die moet verkeersveiliger worden. Om dit werk allemaal op een goede manier te kunnen uitvoeren, is 615.000 euro nodig.

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad van Hulst voor dit bedrag beschikbaar te stellen. De raadscommissie Ruimte buigt zich op dinsdag 30 maart 2021 over het voorstel.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan