logo wijkraad-hulst-zuid  

WIJKRAAD-HULST-ZUID

ga naar facebook van wijkraad-hulst-zuid

Aanpak Scharnier

Aanpak Scharnier in Hulst (Persbericht 44 van 23-03-2021)

De kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg – ook wel het “Scharnier” genoemd - gaat dit jaar op de schop. Het krijgt een volledige andere indeling en ander gezicht. Het gaat om de kruising én het gebied tot aan brasserie Oud Hulst.

Wat vooraf ging
De huidige kruising werd aangelegd in 2004. Daarbij ging men destijds niet over één nacht ijs. Al jaren voordien werd gesproken over het kruispunt en hoe dit aan te passen. Nu 17 jaar later zorgt de verkeersdrukte dat automobilisten er vaak stil staan. Ook voor fietsers is het er niet steeds even veilig. Daarom wordt de kruising heringericht. Ook aan deze klus ging een ruime periode van overleg vooraf. Alle mogelijke scenario’s passeerden de revue, van verkeerslichten tot een rotonde. Besloten is dat de route vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalsweg de doorgaande route wordt.

Inspraak
Hoe de kruising er exact uit komt te zien, moet nog definitief worden bepaald. In het voorjaar 2021 komt het plan ter inzage te liggen en is er ruimte voor inspraak.

Planning
Nog deze maand wordt al voorbereidend werk uitgevoerd. De hoek van de Buitenvest wordt aangepast. Een gedeelte van het water wordt gedempt, zodat wat meer ruimte ontstaat voor de herinrichting. Dit werk neemt circa drie weken in beslag. Na die klus gaan DNWG en KPN ter plaatse werken uitvoeren aan de kabels en leidingen. Dat gebeurt in de periode voor de zomer. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van dit jaar de herinrichting wordt uitgevoerd.

Financiën
De gemeenteraad stelde in december 2020 budget beschikbaar voor de aanpak van diverse wegen. De reconstructie van het Scharnier maakte daar onderdeel van uit. Wat het werk exact gaat kosten, moet nog blijken na de aanbesteding.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan