Aanpak Scharnier

Het Scharnier (2021)

De kruising Van der Maelstedeweg / Absdaalseweg – ook wel het “Scharnier” of “de Knossel” genoemd - gaat op de schop. Het krijgt een volledige andere indeling en ander gezicht.

De huidige kruising werd aangelegd in 2004, maar door het steeds drukker wordende verkeer voldoet de kruising niet meer en zijn er regelmatig verkeersopstoppingen. Ook voor fietsers is het er niet altijd veilig. Daarom werd besloten de kruising herin te richten en kwam er een lange periode van overleg. Vele scenario’s werden besproken, van verkeerslichten tot een rotonde. Uiteindelijk werd besloten dat de route vanaf de Van der Maelstedeweg naar de Absdaalseweg de doorgaande route wordt.

Hoe de kruising er exact uit komt te zien, moet nog definitief worden bepaald. In het voorjaar 2021 komt het plan ter inzage te liggen en is er ruimte voor inspraak.
Inmiddels werd al voorbereidend werk uitgevoerd en is een klein stuk van de Buitenvest gedempt, zodat er wat meer ruimte komt voor de herinrichting. Nadien worden werken uitgevoerd aan kabels en leidingen. Dat gebeurt in de periode voor de zomer. Het is de bedoeling dat in de tweede helft van dit jaar de herinrichting wordt uitgevoerd.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan