• IMG_8721.jpg
  • IMG_8730.jpg
  • IMG_8734.jpg
  • IMG_8740.jpg
  • IMG_8755.jpg
  • IMG_8760.jpg
  • IMG_8767.jpg
  • IMG_8771.jpg
  • IMG_8775.jpg
  • IMG_8783.jpg
  • IMG_8796.jpg

Bestuur

De Wijkraad Hulst Zuid is een stichting. Het bestuur van de stichting vertegenwoordigt de bewoners van de wijk. De wijkraad bestaat uit betrokken en actieve mensen die in Hulst-Zuid wonen en/of werken. We proberen zo veel mogelijk een afspiegeling te zijn van de diversiteit onder de bewoners in de wijk. Daarom is er in de wijkraad plaats voor man en vrouw, jong en oud, autochtoon en allochtoon.

Kandidaat-bestuursleden moeten meerderjarig zijn, in de wijk wonen en ze mogen geen lid zijn van de gemeenteraad of het college van B&W in de gemeente Hulst. Bij het ontstaan van een vacature in het bestuur, zullen de overblijvende bestuursleden daarin voorzien door de benoeming van een opvolger. Bestuursleden worden benoemd voor een periode van vier jaar.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan