• IMG_8727.jpg
 • IMG_8731.jpg
 • IMG_8737.jpg
 • IMG_8741.jpg
 • IMG_8754.jpg
 • IMG_8769.jpg
 • IMG_8773.jpg
 • IMG_8777.jpg
 • IMG_8785.jpg
 • IMG_8786.jpg
 • IMG_8790.jpg

Reactie van de gemeente op vragen uit de vergadering van april 2016

 1. Zoetevaart autoluw. Aandacht voor verwijsborden ‘Hulst’ vanaf Kapellebrug richting Hulst. Auto’s via de rotondes bij Morres naar de binnenstad en niet via Zoetevaart (Verkeerscommissie).

  Verzoek wordt besproken in de Verkeerscommissie.
  Reactie: In de voorgestelde situatie zou het autoverkeer over het Scharnier moeten rijden. Dit is geen wenselijke situatie. Bebording staat goed.

 2. Oversteken voor fietsers mogelijk maken aan de zuidzijde van de rotonde V/D Maelstedeweg-Grote Kreekweg, zodat ze niet 3 keer moeten oversteken om op het fietspad richting de Witte Wijk te gaan, komend vanuit de richting Grote Kreek (Verkeerscommissie).

  Verzoek wordt besproken in de Verkeerscommissie.
  Reactie: In de voorgestelde situatie wordt er tegen de stroom gefietst. Het verzoek wordt niet overgenomen.

 3. Waarom is de rotonde V/D Maelstedeweg-Grote Kreekweg zo hoog? Dit geeft onoverzichtelijke situaties. Kan de rotonde worden afgevlakt? (Verkeerscommissie).

  Verzoek wordt besproken in de Verkeerscommissie.
  Reactie: Dit is voor de veiligheid, zodat de doorgaande zichtlijn wordt onderbroken.

 4. Verzoek om de fietspaden in de Gr. Kreekwijk veilig te maken door bijvoorbeeld haaientanden aan de brengen. Het gaat om de fietspaden: Binnenpad en Columbuslaan. Het is niet duidelijk wie er voorrang heeft, bijvoorbeeld op de kruising fietspad Binnenpad-Stanleystraat? Op de kruising fietspad Columbuslaan-Marco Pololaan is de voorrangssituatie door middel van haaientanden op het fietspad wel duidelijk aangegeven (Verkeerscommissie).

  Verzoek wordt besproken in de Verkeerscommissie.
  Reactie: Twee kruisingen zijn reeds conform het verzoek ingericht. Op een andere kruising hebben fietsers voorrang. Deze kruising wordt nu aangepast, zodat de voorrangssituatie overal dezelfde is. Tevens zullen er paaltjes worden weggehaald en fietspad-borden worden geplaatst. De gemeente maakt een verkeersbesluit.

zicht op de basiliek vanaf de vd Maelstedeweg

houtafvoer uit bos nabij Kreekzoom tegenover Hockeyvelden

bruggetje in de Koolstraat over een kreekje

zicht op deel van de Buitenvest vanaf de Koolstraat

zicht op de sportkooi in De Groote kreek

zicht op wandelpad Groote Kreek

wandel- fietspad over de voormalige spoorbaan

zicht op een appartementenblok in woonwijk Wittebrug vanaf Hockeyvelden

© 2016 Soldesign | Slides Astrid Solcer

Back to Top