• slide1.JPG
  • slide7.JPG
  • slide9.JPG
  • slide12.JPG
  • slide15.JPG
  • slide17.JPG
  • slide20.JPG
  • slide23.JPG
  • slide25.JPG

Rolemmers stallen op eigen terrein

Huishoudelijke afvalstoffen afkomstig van huishoudens binnen de gemeente Hulst worden wekelijks ingezameld door middel van rolemmers. Op de dag van inzameling worden deze rolemmers op de straat gezet. Nadat de rolemmers zijn geleegd, moeten deze weer op het eigen terrein, bv. tuin of berging, worden geplaatst.

De laatste tijd blijken rolemmers steeds vaker de gehele week op straat of in de brandgang te blijven staan. Behoudens dat deze rolemmers niet bepaald bijdragen aan de verfraaiing van het straatbeeld, zijn ze vaak ook onnodige obstakel. Door de rolemmer op straat te laten staan vormt deze een onnodig obstakel voor rolstoelgebruikers en jonge gezinnen met kinderwagens. Zij moeten dan onnodig de straat op, hetgeen gevaarlijke situaties kan opleveren. Met name 's-avonds en 's-nachts kunnen rolemmers in de brandgang een gevaar opleveren voor de bewoners die per fiets hun achtertuin willen bereiken. Maar ook maken de rolemmers ongewenste bezoekers het erg gemakkelijk om over de schutting te klimmen.

Vindt u het stallen van de rolemmers in uw tuin geen fraai gezicht?
Er zijn in de handel diverse voorzieningen verkrijgbaar, waardoor deze aan het zicht worden onttrekken. Werk mee aan het behoud van de leefbaarheid en veiligheid van uw wijk en plaats daarom uw rolemmers op eigen terrein.

Contact

Heeft u tips voor of vragen aan de wijkraad?

Stuur dan een briefje naar het secretariaat:

Wijkraad Hulst-Zuid
Stationsweg 9a
4561 GB Hulst
Tel. 0114 - 315865

of een e-mail naar: post.wrhz@gmail.com

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Klik dan HIER

Nieuws van de gemeente Hulst?
Verwijzen wij u naar hun website:

Gemeente Hulst

In de wijkraad?

Wilt u zich beschikbaar stellen voor het bestuur van de wijkraad?

Uw betrokkenheid bij de wijk en de wijkraad is van groot belang. Als wijkbewoners hebben we immers één gemeenschappelijk doel: een prettige, schone en veilige wijk.

© 2016 Soldesign | Slides Astrid Solcer

Back to Top