• slide2.JPG
  • slide3.JPG
  • slide4.JPG
  • slide8.JPG
  • slide13.JPG
  • slide18.JPG
  • slide21.JPG
  • slide22.JPG
  • slide27.JPG
  • slide28.JPG

Uitnodiging openbare vergadering 10-01-2019

Agenda

1. Opening en mededelingen

2. Verslag van de vergadering d.d. november 2018 (reeds toegezonden)

3. Ingekomen en uitgaande stukken

4. Beantwoording van de door bij de gemeente gestelde vragen

klik voor pdf document

Nieuwsbrief oktober 2018

Op 4 oktober 2018 heeft Wijkraad Hulst-Zuid weer vergaderd. Hieronder geven we u enkele belangrijke agendapunten door.  
 
Onderhoud waterkanten In de Componistenwijk zijn bij het maaien van de kanten aan de vijver nogal wat beschadigingen ontstaan. Ook het hekwerk is er niet ongeschonden uit gekomen. De wijkraad heeft de gemeente gevraagd meer aandacht te besteden aan het onderhoud van de waterkanten in de wijk.

klik voor pdf document

ZAKKEN VOOR INZAMELING PLASTIC & DRANKKARTONS

VERSPREIDING ZAKKEN VOOR INZAMELING PLASTIC & DRANKKARTONS

Vanaf 7 december 2017 wordt gestart met de verspreiding van de zakken voor de inzameling van plastic & drankkartons.
Vanaf 1 januari 2018 word het plastic afval & de drankkartons huis-aan-huis opgehaald in de gemeente Hulst. Dat gebeurt eenmaal per twee weken. Voor de inzameling van plastic & drankkartons stelt de gemeente Hulst gratis plastic afvalzakken beschikbaar. De eerste voorraad wordt de komende weken bij ieder huishouden bezorgd.

Kijk hier voor het pdf document voor de verdere inhoud

Snel internet in buitengebied

Namens de werkgroep snel internet in het buitengebied van Oost Zeeuws Vlaanderen nodigen wij u uit voor één van onderstaande informatiebijeenkomsten.
U ontvangt deze uitnodiging omdat u op een adres woont of onderneemt waar waarschijnlijk geen snel internet aanwezig is. Meestal betreft dit plaatsen buiten de bebouwde kom waar geen kabel (Delta/Zeelandnet) ligt.

Kijk hier voor het pdf document voor de verdere inhoud

NIEUWE AFSPRAKEN TUSSEN GEMEENTE EN WOONSTICHTINGEN

Er zijn nieuwe afspraken gemaakt tussen de gemeente Hulst en de diverse woonstichtingen.
Op 27 november 2017 ondertekenden de gemeente Hulst, Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en Woonstichting Hulst de zogenaamde prestatieafspraken voor het jaar 2018. Ook de Stichting Huurdersbelangen Woongoed Zeeuws-Vlaanderen en de Bewonersraad Woonstichting Hulst zetten hun handtekening er onder.

Kijk hier voor het pdf document voor de verdere inhoud

Toekomst winkels: niets doen is geen optie

De nieuwe retailvisie voor de gemeente Hulst is klaar. De afgelopen periode boog de gemeente
Hulst zich – samen met haar ondernemers – over de toekomst van de winkels in de gemeente.
Het doel was een toekomstbestendige kijk op de Hulster detailhandel en horeca. Die visie is nu
klaar. Uit een analyse in het algemeen en met het oog op de Hulster situatie bleek: Niets doen
is geen optie!

Kijk voor het pdf document voor de verdere inhoud.

Wijkraad Hulst-Zuid praat over de Stationsweg

Tijdens de openbare vergadering van Wijkraad Hulst-Zuid, dinsdagavond 7 november a.s., wordt uitgebreid stilgestaan bij de verkeersperikelen op en rond de Stationsweg.

De avond wordt gehouden in Hotel Hulst (v.d. Maelstedeweg) en begint om 19.30 uur. De wijkraad zal eventuele klachten en op- en aanmerkingen van de aanwezige wijkbewoners over het verkeer op en rond de Stationsweg in een verslag opnemen, dat doorgestuurd zal worden naar de gemeente. De gemeente zal daar later op terugkomen.

De vergadering is openbaar en voor belangstellenden vrij toegankelijk.

Speelveld in Componistenwijk is opgeknapt

Op verzoek van Wijkraad Hulst-Zuid heeft de gemeente het speelveldje in de Componistenwijk opgeknapt.

Het veldje is geëgaliseerd en opnieuw ingezaaid. De gemeente vraagt dringend het (voetbal-)veldje voorlopig niet te gebruiken, maar het nieuwe gras gelegenheid te geven op te groeien. De wijkraad heeft de gemeente ook gevraagd enkele plaatsen aan de afrastering van de vijver in de Componistenwijk, waar kinderen nog onderdoor konden, op te hogen. Dat is intussen ook gebeurd.

Wat leeft er onder de inwoners van Hulst-Zuid?
Hoe zou de verkeerssituatie er over vijf jaar uit moeten zien?
Aan welke voorzieningen hebben de wijkbewoners behoefte?
Hoe verhogen we de veiligheid op straat?
Dergelijke vragen komen in de vergaderingen van de wijkraad aan de orde.

De wijkraad vormt een schakel tussen de gemeente Hulst en inwoners van de Wittebrug, Componistenbuurt, Groote Kreek, Steensedijk, v/d Maelstedeweg, Zoetevaart, Stationsweg en Abdaalseweg.

Wij adviseren het college van burgemeester en wethouders (gevraagd en ongevraagd) over allerlei zaken die voor de wijk van belang zijn. Dit gebeurt onder andere op basis van informatie die we ontvangen van de gemeente (bijvoorbeeld in de vorm van beleidsplannen). Hierbij kan het gaan om plannen voor grote nieuwbouwprojecten of infrastructurele ingrepen.

Contact

Heeft u tips voor of vragen aan de wijkraad?

Stuur dan een briefje naar het secretariaat:

Wijkraad Hulst-Zuid
Stationsweg 9a
4561 GB Hulst
Tel. 0114 - 315865

of een e-mail naar: post.wrhz@gmail.com

Nieuwsbrief

Wilt u de nieuwsbrief ontvangen?

Klik dan HIER

Nieuws van de gemeente Hulst?
Verwijzen wij u naar hun website:

Gemeente Hulst

In de wijkraad?

Wilt u zich beschikbaar stellen voor het bestuur van de wijkraad?

Uw betrokkenheid bij de wijk en de wijkraad is van groot belang. Als wijkbewoners hebben we immers één gemeenschappelijk doel: een prettige, schone en veilige wijk.

© 2016 Soldesign | Slides Astrid Solcer

Back to Top